Spracovanie silikónových farieb

Silikónové farby sú vhodné na vápenné, vápenno cementové, cementové aj sadrové omietky, na betón a iné minerálne podklady. Môžu sa nanášať na staršie nátery silikátovej farby, ale aj na staršie súdržné nátery vykonané disperznými farbami, ku ktorým priľnú veľmi dobre.

Ak by natieraný povrch mohol uvoľňovať jemný prach alebo piesok, musí sa mechanicky očistiť a spevniť penetráciou. Penetrácia je potrebná aj tam, kde je potrebné znížiť a zjednotiť savosť podkladu. Penetračné prípravky odporúčané pod silikónové farby bývajú aj na silikónovej báze.


Silikónové disperzné farby sú dodávané v stave vhodnom pre priame použitie. Zvyčajne sa neriedia, len sa dobre premiešajú. Premiešať pred použitím sa napokon musí každá farba, a to aj keď nevykazuje známky oddelenia pigmentov a plnív. Cieľom premiešania farby je jej uvedenie do priaznivého reologického stavu. Moderné náterové hmoty totiž obsahujú hustidlá so štruktúrne viskózným správaním, ktoré bránia sedimentácií pigmentov a plnív tým, že počas skladovania farby vytvárajú nadmolekulárnú štruktúru, akési "gély", ktoré sa pred aplikáciou farby musia miešaním rozrušiť.

Nanášať sa silikónové farby môžu štetkou, valčekom aj striekaním. Väčšinou sa nanášajú v dvoch vrstvách ako základný a krycí náter. Pre základný náter, ak nebol podklad penetrovaný iným prípravkom, býva do poručované silikónovú farbu zriediť, napríklad 20% vody. Medzi jednotlivými nátermi je nutné dodržať predpísanú technologickú prestávku potrebnú pre ich riadne zaschnutie.


Na klimatické podmienky aplikácie majú silikónové disperzné rovnaké nároky ako bežné disperzné farby. Teplota vzduchu a podkladu nesmie počas spracovania klesnúť pod + 5 ° C alebo vystúpiť nad + 30 ° C . Natieraná fasáda teda nesmie byť zmrznutá, ale ani rozpálená od slnka. Pred priamym slnečným žiarením, vetrom alebo dažďom sa natieraná plocha zvyčajne kryje fasádnymi sieťami pripnutými o lešenie.

Silikónové disperzné farby sú zrejme najpokročilejšou fasádnou náterovou hmotou dostupnou na trhu. Ich cena je relatívne vyššia, ale primeraná kvalite. Spracovávajú sa ľahko. Nátery majú výbornú kryciu schopnosť a zafarbenia je egálne (rovnomerné) aj na veľkých plochách natieraných v celku, a to bez ohľadu na vybraný farebný odtieň. Napríklad pri silikátových farbách tmavých odtieňov sa rovnomernosti vyfarbenia veľkej plochy dosahuje oveľa ťažšie. Životnosť náterov zo silikónových farieb je tiež vysoká a z hľadiska ochrannej funkcie sa jedná o špičkovú povrchovú úpravu fasády.
Seo servis
Webinzeraty|Katalóg atriniti|Katalóg dunčo|Katalóg netroof|Vševedko|Katalóg slowo|Katalóg yyy|Všetko info|Zoznam gobyus|Inzercia bil|Katalóg devlife|Thumbnails powered by Thumbshots