Fasádne farby

Starostlivo volte farebný odtieň fasády. Odtieň na veľkej ploche s rozdielnou zrnitosťou povrchu,rôznym na svietením, vyzerá inak, ako farebný odtieň na malej plôške vzorkovníka. Pri výpočte potrebného množstva fasádnej farby je potrebné, popri presnom prepočte natieraných plôch (m 2) brať do úvahy, hrubosť podkladu, nasiakavosť povrchu, techniku nanášania a remeselnú zručnosť spracovateľa. Skutočná spotreba u náterov štruktúrovaných podkladov, napr. brizolitových omietok, môže byť aj niekoľkonásobne vyššia, ako spotreba teoretická.

Na povrchovú úpravu v prašnom prostredí uprednostňujeme pred akrylátovými farbami, farby silikónové, ktoré sa menej znečisťujú. Na natieranie mierne navlhnutých múrov zvoľte vždy farbu s najnižším difúznym odporom. Rovnaká požiadavka platí na sanačné omietky. Na nich je potrebné použiť len také, ktoré zaručujú čo najnižší difúzny odpor náterovej vrstvy, aby bola zachovaná funkčnosť celého sanačného systému. Časový interval medzi jednotlivými nátermi je závislý od teploty podkladu, ovzdušia, relatívnej vlhkosti vzduchu a ďalších podmienok. Pohybuje sa od 4 do 24 hodín, pričom môže byť aj dlhší. Rozhodne sa neoplatí ponáhľať. Je potrebné nanesenú vrstvu penetrácie, alebo farby nechať dôkladne preschnúť. Neočakávajte od fasádnej farby, že odstráni zlú kvalitu podkladu, ako nerovnosť omietky, rozličnú zrnitosť, praskliny alebo škáry. Pri nanášaní na staré nátery, musíme rešpektovať pravidlá vzájomnej pretierateľnosti jednotlivých druhov farieb. Ak si nie ste istí, voľte radšej rovnaký náterový systém.

Skladovateľnosť vodou riediteľných fasádnych farieb je spravidla 24 mesiacov odo dňa výroby. Ide o dobu, ktorou výrobca pri správnom skladovaní v originálnych obaloch ručí za kvalitu náterovej hmoty. Z praxe je známe, že aj po tejto dobe náterové hmoty bývajú použiteľné. Môže však dôjsť k niektorým zmenám, ako napríklad sedimentácia, tvorenie blany na povrchu, zhustnutie farby. Je potrebné ich skladovať nezriedené a v uzatvorených obaloch. Najnižšia možná teplota skladovania je + 5 ° C (nesmie zmrznúť). Nikdy farby neskladujte v blízkosti vykurovacích telies, alebo na slnkom ožiarených miestach.
Seo servis
Webinzeraty|Katalóg atriniti|Katalóg dunčo|Katalóg netroof|Vševedko|Katalóg slowo|Katalóg yyy|Všetko info|Zoznam gobyus|Inzercia bil|Katalóg devlife|Thumbnails powered by Thumbshots