Silikónové farby

Silikónové farby, ako názov napovedá, sú náterové hmoty obsahujúce vysoký podiel silikónov. Silikóny sú organokremičité zlúčeniny, polyméry, ktorých základný reťazec je tvorený striedajúcimi sa atómami kremíka a kyslíka. Na tento reťazec sú ďalej naviazané rôzne organické funkčné skupiny.


Silikónové farby môžu byť vyrobené ako rozpúšťadlové, emulzné alebo disperzné. Najrozšírenejšie z nich sú ale farby disperzné, ktoré vznikli modifikáciou bežných disperzných farieb. Do vhodnej základnej zmesi disperznej farby sa pridá bezrozpúšťadlová silikónová emulzia, ktorá dozretému náteru dodá vysokú vode odpudivosť a výrazne tým zníži jeho nasiakavosť vodou. Množstvo silikónovej emulzie obsiahnuté v takejto farbe býva vysoké - porovnateľné s obsahom disperzie. Ako jediné pojivo farby sa však silikónová emulzia nehodí, pretože nemá dostatok pojivej schopnosti, aby udržala v nátere pigmenty. Takáto náterová hmota by bola náchylná ku "krvácaniu" a kriedovaniu, spomínanému už pri vápenných farbách.


Vysoká vode odpudivosť náteru, zo silikónovej farby v kombinácii s jeho značnou paropriepustnosťou má zásadný význam pre jeho ochrannú funkciu. Náter dokonale bráni prieniku zrážkovej vody do fasády, a to aj v prípade vetrom hnaného dažďa. Súčasne však umožňuje fasáde "dýchať".

>ich spracovanie<
Seo servis
Webinzeraty|Katalóg atriniti|Katalóg dunčo|Katalóg netroof|Vševedko|Katalóg slowo|Katalóg yyy|Všetko info|Zoznam gobyus|Inzercia bil|Katalóg devlife|Thumbnails powered by Thumbshots