Rozpúšťadlové farby

Tieto farby sú náterové hmoty, ktorých zložkou je roztok organickej živice vo vhodnom rozpúšťadle. Zasychajú odparením tohto rozpúšťadlá podobne ako napr. nitrocelulózové laky, niekedy v kombinácii s postupnou reakciou zložiek pôsobenia vzdušného kyslíka tak ako syntetické emaily.


fasádna ozpúšťadlová farba


Na trhu fasádnych náterových hmôt sa rozpúšťadlové farby vyskytujú len v obmedzenom množstve, pretože pri ich vysychaniu sa do ovzdušia uvoľňuje značné množstvo rozpúšťadiel, ktoré sú zdraviu škodlivé. Z hygienických a ekologických dôvodov hovoriacich proti ich širšiemu uplatneniu sa ešte pripisuje otázka ekonomická a to cena rozpúšťadiel, resp. riedidiel, nie je zanedbateľnou časťou. Ich použitie ďalej sťažuje aj skutočnosť, že podklad, na ktorý sú aplikované, musí byť úplne suchý. V opačnom prípade by adhézia náteru k podkladu bola zlá a náter by bol zakalený, lebo rozpúšťadlové farby sú s vodou nemiešateľné!


Snáď jedinou výhodou rozpúšťadlových fasádnych farieb je ich schopnosť, bezpečne vytvoriť kvalitný film aj pri relatívne nízkych teplotách (okolo + 5 ° C ), ktoré sú pre disperzné farby na hranici ich použiteľnosti.
Seo servis
Webinzeraty|Katalóg atriniti|Katalóg dunčo|Katalóg netroof|Vševedko|Katalóg slowo|Katalóg yyy|Všetko info|Zoznam gobyus|Inzercia bil|Katalóg devlife|Thumbnails powered by Thumbshots