Spracovanie silikátových farieb

Silikátové farby sú v súčasnosti na trhu dostupné ako vo forme klasického dvojzložkového systému (prášková farebná zložka a tekuté spojivo – tzv. fixatív), tak aj ako jednozložkové farby, hotové na priame použitie. Z hľadiska úžitkových vlastností sú obidva systémy takmer rovnocenné a z oboch možno pripraviť nátery krycie aj glazúrne.

Pred aplikáciou silikátových farieb sa omietka väčšinou penetruje základným náterom na báze vodného skla. Tento náter zníži a najmä vyrovnáva savosť podkladu. Po jeho vyzretí, zvyčajne druhý deň, sa vlastné nanesie náter silikátovou farbou. Aby sa predišlo tvorbe škvŕn, farba sa musí nanášať rovnomerne a bez prerušenia. Nanášanie sa väčšinou vykonáva štetkou alebo valčekom. Striekanie však neje vylúčené.

Pri spracovaní silikátových farieb je potrebné dbať o čistotu a hygienu práce. Farby sú žieravé a dráždia pokožku. Odprsknutá farba môže poleptať drevené rámy nezakrytých okien a keď kropaje zaschnú na ich sklenenej výplni, ťažko sa čistia a sklo zostáva poškodené.


Silikátové farby sú citlivé na dodržanie správnych podmienok spracovania, ako ich výrobca vymedzil v technických listoch. Tiež je známe, že ich výsledný odtieň závisí na tom, aké bolo počasie pri natieraní. Pri práci za chladného a vlhkého počasia (napr. na jeseň) z rovnakej farby vzniká trochu iný bledší, kalnejší odtieň ako za suchého a teplého počasia (leto). Táto farebná odchýlka je spôsobená závislosťou priebehu reakcie vodného skla na teplote a vlhkosti vzduchu a zvyčajne sa počas jedného roka starnutia náteru vyrovná. Ak však k zmene klimatických podmienok došlo nečakane počas práce (napr. letná búrka), môže odchýlka vyvolať dojem, že výrobcom dodané jednotlivé balenia farby nemajú úplne rovnaký odtieň. Pri spracovaní silikátových farieb je preto potrebné spracovávať ucelené plochy naraz - napájať mokré do mokrého. Nadväzovať na už zaschnutý náter k súvislej ploche fasády sa neodporúča.

V krajnom prípade nedodržanie klimatických podmienok aplikácie, pri natieraní silikátovou farbou na slnkom rozpálenú fasádu za sparného letného dňa, dochádza k preschnutiu. Pritom sa z farby odparí voda tak rýchlo, že vodné sklo nestačí zreagovať na viazací gél oxidu kremičitého, ale len uschne. Zmočenie fasády prvým dažďom má potom za následok splavenie nezreagovaného podielu farby na nižšie položené partie fasády. Vzniknuté znečistenie v podobe šmúh alebo závoja je prakticky neodstrániteľné a celá fasáda sa musí pretrieť znova.


Pri nanesení silikátovej farby na nedostatočne vyzretú omietku vzniká na nátere belavý závoj. Na vy spravovanej fasáde preto býva náter veľakrát fľakatý. Príčinou problému je v tomto prípade nežiadúce zrážanie vodného skla voľnými vápenatými iónmi, pochádzajúcimi napríklad z nezreagovaného vápenného hydrátu zo štuky. Z podobného dôvodu nesmie farba prísť do styku so sadrou.

Pokiaľ sú podmienky spracovania silikátových farieb správne dodržané, sú ich nátery veľmi stabilné. Ich životnosť potom už len závisí na kvalite podkladovej omietky. Sú známe prípady, keď náter silikátovou farbou vykonaný na trasovú omietku, to je omietka viazaná hydraulickým vápnom, pretrval bez väčšej škody veľa desiatok rokov.
Seo servis
Webinzeraty|Katalóg atriniti|Katalóg dunčo|Katalóg netroof|Vševedko|Katalóg slowo|Katalóg yyy|Všetko info|Zoznam gobyus|Inzercia bil|Katalóg devlife|Thumbnails powered by Thumbshots